Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Stomatološki kompresori
  Postrojenje za pripremu zraka
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

DENTAL - Zrak za svaku primjenu

 

Stomatološke ordinacije i poliklinike
Suvremene metode stomatološkog liječenja i materijali za punjenje zahtijevaju da jedinice za obradu u stomatološkoj ordinaciji ili poliklinici budu spojene s mrežom komprimiranog zraka koja isporučuje suhi i filtrirani komprimirani zrak.
Sve potrebne komponente za pripremu zraka su već integrirane u svakom KAESER-ovom stomatološkom kompresoru.
Stomatološke klinike za implantacijsku stomatologiju i oralnu kirurgiju
Komprimirani zrak za implantacijske stomatološke i oralne kirurške poliklinike mora također proći kroz sterilni filtar. Kako bi se izbjegla kontaminacija zraka u distribucijskim cijevima, filtri se instaliraju što je bliže moguće jedinicama za obradu, čime se pojednostavljuje održavanje i svakodnevna sterilizacija.
Za uklanjanje ugljikovodika iz zraka u okružju preporuča se instalacija filtra s aktivnim ugljenom prije sterilnoga filtra.
Stomatološki laboratoriji
Kakvoća komprimiranoga zraka igra sve važniju ulogu u stomatološkim laboratorijima. Adhezivna svojstva kombiniranih materijala ostaju nepromjenjiva samo prilikom korištenja čistog, suhog komprimiranog zraka. Suvremeni CAD/CAM sustavi štoviše zahtijevaju velike količine komprimiranoga zraka veoma visoke kakvoće.

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Serija
Zašto odabrati KAESER-ov stomatološki kompresor?
Konstrukcija kompresora Dental 5T
Brochure:
DENTAL

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com