Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
  Postrojenje za pripremu zraka
Upravljački sklopovi
    SIGMA CONTROL 2
    SIGMA CONTROL BASIC
  SIGMA AIR MANAGER 4.0
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

KAESER SIGMA NETWORK

 

Industrijske primjene postavljaju posebne komunikacijske zahtjeve, uključujući i komunikaciju između pojedinih strojeva. Ona mora biti robusna i pružati mogućnost upravljanja na licu mjesta, ali istovremeno mora biti kompatibilna na svjetskoj razini, brzo i sigurno prenositi velike količine podataka te osiguravati integritet podataka i svojstva koja u svakom trenutku zahtijevaju radni procesi. KAESER SIGMA NETWORK ispunjava te zahtjeve, ali pruža i mnogo više.

KAESER SIGMA NETWORK u kombinaciji sa sustavom SIGMA AIR MANAGER 4.0 čini međusobno savršeno usklađenu i sigurnu infrastrukturu za inteligentne usluge u okviru koncepta Industrie 4.0: Kad operater to želi, podaci o radu kompresorske stanice mogu se putem širokopojasne veze sigurno prenijeti u KAESER DATA CENTER.

Kombinacija daljinske dijagnostike i predvidljivog održavanja prema potrebi pruža najvišu razinu sigurnosti opskrbe i učinkovitost na razini cijelog postrojenja.

  • Izbjegavanje neplaniranih i planiranih prekida rada (smetnje/održavanje) zahvaljujući analizi radnih parametara kao što su broj sati pod opterećenjem i temperature
  • Povećanje energetske učinkovitosti kroz nadzor važnih radnih parametara, npr. krajnje temperature kompresije, tlačnog rosišta, diferencijalnih tlakova (filtar), stope propuštanja, tlak i volumni protok
  • Smanjenje servisnih troškova do 30 % zahvaljujući optimiziranim postupcima održavanja i izbjegnutim popravcima
  • Prilagodba postrojenja za komprimirani zrak na temelju potreba tijekom čitavog vijeka trajanja

KAESER SIGMA NETWORK: Secure and future-dynamic
 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Daljinska dijagnostika i predvidljivo održavanje (KAESER SIGMA SMART AIR)
Brochure:
SIGMA AIR MANAGER 2

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com