Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
  Postrojenje za pripremu zraka
Upravljački sklopovi
    SIGMA CONTROL 2
    SIGMA CONTROL BASIC
  SIGMA AIR MANAGER 4.0
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Daljinska dijagnostika i predvidljivo održavanje (KAESER SIGMA SMART AIR)

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – temelj za usluge u okviru inicijative Industrie 4.0

U budućnosti se nadzor podataka s brojnih senzora u stvarnom vremenu neće koristiti samo za neposredno reagiranje na izvanredna stanja tijekom rada.
Postat će i temelj za optimalno planiranje servisa: zahvaljujući inteligentnim prognostičkim alatima već ćete unaprijed znati što možete očekivati. To znači sigurnost opskrbe na najvišoj razini. A budući da će se servisni zahvati odsad obavljati precizno i na temelju potreba, pored toga ćete i uštedjeti.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 čini srce kompresorske stanice i ključna je tehnologija za upotrebu budućih usluga u okviru inicijative Industrie 4.0. Kao središnja inteligencija u postrojenju za komprimirani zrak preuzima zadatke upravljanja i streaming podataka u KAESER DATA CENTER.

Vezni upravljački sustav otvara nove mogućnosti predvidljivog provođenja održavanja kompresora i postrojenja.

Dosad se održavanje moglo provesti tek nakon nastupanja smetnje ili kad bi stigao termin za održavanje. Tehnologija sustava SIGMA AIR MANAGER 4.0 omogućuje provođenje mjera održavanja i prije nastupanja smetnje, čime se izbjegavaju prekidi rada.

Senzori integrirani u strojeve i upravljački sustav kompresora SIGMA CONTROL 2 primaju i obrađuju procesne podatke te ih u stvarnom vremenu prosljeđuju u SIGMA AIR MANAGER 4.0. Pomoću posebnog softvera informacije se prenose u KAESER DATA CENTER, gdje se provodi analiza u stvarnom vremenu.

KAESER DATA CENTER mjesto je centralnog nadzora i obrade poruka o radu. Kad je to potrebno, primjenjuju se potrebne mjere u okviru predvidljivog održavanja. Naposljetku, održavanje se može provesti točno u trenutku kad je doista potrebno. Time se štede vrijeme i troškovi te se osigurava dostupnost komprimiranog zraka.

Želite saznati više o našem paketu usluga KAESER SIGMA SMART AIR koji pruža potpuni spokoj? Jednostavno se obratite našim stručnjacima!

Predictive Maintenance
 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER SIGMA NETWORK
Brochure:
SIGMA AIR MANAGER 2

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com