Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
    Filtracija
  Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Sustavi za zadržavanje tlaka zraka i punjenje mreže DHS

 

Tehnički podaci

Priključak do DN 400

Sustavi za zadržavanje tlaka zraka i punjenje mreže su važni
Sustavi za zadržavanje tlaka zraka su neophodni za svaku primjenu koja zahtjeva pouzdan izvor komprimiranog zraka postojane kvalitete. Oni eliminiraju iznenadan protok komprimiranog zraka do kojeg dolazi kada su kompresori ponovno pokrenuti nakon razdoblja mirovanja i stoga osiguravaju optimalnu funkciju opreme za obradu zraka.

Dva su načina rada
Ovisno o prioritetu i konfiguraciji stanice komprimiranog zraka, operatori elektronskih DHS sustava za zadržavanje tlaka zraka mogu birati između dva načina rada: Način rada I osigurava pouzdanu kvalitetu komprimiranog zraka za stanice s višestrukim ograncima obrade, dok Način rada II osigurava pouzdanu dobavu komprimiranog zraka nakon ponovnog pokretanja sustava opremljenih s jednim ogrankom obrade.

Novo razvijena upravljačka jedinica
Srce svakog DHS sustava za zadržavanje tlaka zraka u mreži je elektronska upravljačka jedinica. Ona je u potpunosti redizajnirana i optimirana, kako elektronski tako i pneumatski, kako bi ispunila zahtjevne zadaće. Senzor tlaka, zaslon i kontrolni algoritam (temeljen na modulaciji širine impulsa) su dizajnirani da komuniciraju s glavnim upravljačkim sustavima. Senzor za mjerenje tlaka integriran u DHS omogućava jedinstvenu integraciju sustava komprimiranog zraka.

DHS govori vašim jezikom
Kaeser DHS sustavi su dizajnirani imajući na umu pogodnost i pouzdanost. Svaki DHS se preko zaslona može intuitivno prilagoditi svim primjenama - na 25 jezika. Ovaj sustav također dozvoljava brzu provjeru statusa rada i čini pohranjivanje parametara jednostavnim.


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Zašto elektronički sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka?
Dvostruka pouzdanost
DHS - Fleksibilna primjena - Pouzdanost po mjeri
Brochures:
DHS Series
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com