Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
  Filtracija
      KAESER FILTER do 14,2 m³/min
      Filtri od 18,5 m³/min
      Visokotlačni filtri visokog pritiska
      Adsorber na aktivni ugljen
    Separator tekućine
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
Zyklonabscheider ZK 061 bis ZK 10 mit elektronisch gesteuerter Kondensatableiter (empfohlen). Komplett-Set mit Anbauteilen
  

Separator tekućine

 

Tehnički podaci

Serija: ZK
Protok:  3.0 – 21.0 m³/min
Radni tlak: maks. 16 bara

Serija: FA
Protok: 18.5 – 88.5 m³/min
Radni tlak: maks. 16 bara

Serija: FA-HP
Protok: 1,8- 36,7 m³/min
Radni tlak: maks. 45 bara

Rad:

KAESER-ovi separatori tekućine uklanjaju iz komprimiranog zraka velike količine kondenzata i veće čestične tvari. Zahvaljujući svojim optimiranim elementima rotacije i razdvajanja mogu postići izuzetno stabilan stupanj separacije do 99% u svim svojim tipičnim područjima primjene (20 - 100 % svoje nominalne količine protoka)

Centrifugalni separatori iz KAESER-ove ZK serije nalaze se u otpornom aluminijskom kućištu i koriste se za količine protoka od do 21 m³/min. Opcionalni „kompletni setovi“ sadrže ispuste kondenzata ECO-DRAIN s elektronskim osjetom razine kao i sve potrebne spojne dijelove koji su dostupni za montažu na licu mjesta.

K tome, KAESER-ova FA serija separatora tekućine u nehrđajućim čeličnim kućištima visoke kvalitete dostupna je za količine protoka do 88.5 m³/min. U isporuci je sadržan ispust kondenzata ECO-DRAIN s elektronskim osjetom razine kao i sve potrebne spojne dijelove (za montažu na licu mjesta).


Primjena

Ugrađuje se između kompresora i po potrebi rashladnog sušača što povećava učinkovitost i rezerve separatora tekućina. Stoga se potrebna tlačna točka rosišta može odžavati čak i pri višim teperaturama okoline. Centrifugalne separatore KAESER ne treba održavati.


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Brochures:
ECO DRAIN
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com