Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
  Filtracija
    KAESER FILTER do 14,2 m³/min
      Filtri od 18,5 m³/min
      Visokotlačni filtri visokog pritiska
      Adsorber na aktivni ugljen
      Separator tekućine
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Filtri komprimiranog zraka KAESER FILTAR

 

Tehnički podaci

Razred filtra: KB, KE , KD, KA
Protok: 0.60 – 14.20 m³/min
Radni tlak: maks. 16 bara

Čisti komprimirani zrak uz najniže troškove 

KAESER FILTRI su ključne komponente u isporuci komprimiranog zraka svih klasa čistoće i skladu s ISO 8573-1 i obavljaju svoje dužnosti uz minimalni diferencijalni tlak. Štoviše, njihov dizajn koji omogućava lako servisiranje ne samo da osigurava jednostavno otvaranje bez greške i zatvaranje kućišta filtra nego pruža i brzu i čistu zamjenu elementa. Proizvodi KAESER FILTAR dostupni su u četiri razreda. Devet veličina kućišta pružaju učinkovitu filtraciju za protoke od 0,60 do 14,20 m³/min.


Standardna čistoća

U paleti filtara KAESER FILTAR koriste se suvremeni, duboko naborani filtar mediji za uklanjanje čestica i aerosola. Podloga od ugljičnih vlakana visoke učinkovitosti upija sve uljne pare. Zajedno s inovativnim protokom ima izuzetnu filtracijsku učinkovitost uz minimalni gubitak tlaka. Dojmljivi podaci o karakteristikama proizvoda KAESER FILTAR dobiveni su u skladu s ISO 12500 a potvrdila ih je nezavisna ustanova za testiranje "Lloyd's Register".

Dizajn prilagođen za servisiranje, sigurno rukovanje

KAESER FILTRI nalaze se u aluminijskom kućištu otpornom na hrđu i smješteni su u stabilan filtar element. Praktičan bajunetski spoj osigurava automatsko pozicioniranje kućišta i brtvila elemenata. Oba brtvila su sastavni dijelovi filtar elementa. To znači da se kućište filtra može zabrtviti samo ako je umetnut element filtra. Zaustavni vijak sprječava nenamjerno otvaranje kućišta kada se nalazi pod tlakom, a služi i za njegovo odzračivanje.

Minimalni gubitci tlaka, maksimalne uštede

Učinkovitost filtra komprimiranog zraka ovisi ponajviše o gubitku tlaka. KAESER FILTRE karakterizira izdašno dizajnirano kućište i površina filtra, inovativnim protokom i filtarskim medijem visokog učinka. Ova obilježja rezultiraju manjim gubitkom tlaka od do 50% u usporedbi s drugim tipično dostupnim filtrima. Učinak filtriranja ostaje praktično konstantan tijekom njihovog cijelog radnog vijeka. To smanjuje opterećenje uzvodno postavljenih kompresora i stoga nudi znatan potencijal za uštedu i smanjenjeCO2.

g  Potencijal Ušteda troškova energije optimizacijom sustava
y  Ulaganje u filtar komprimiranog zraka
s  Troškovi održavanja
b  Troškovi energije


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Brochures:
KAESER FILTER
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com