Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
  Filtracija
      KAESER FILTER do 14,2 m³/min
      Filtri od 18,5 m³/min
      Visokotlačni filtri visokog pritiska
    Adsorber na aktivni ugljen
      Separator tekućine
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Adsorber na aktivni ugljen

 

Tehnički podaci

ACT serija
Protok: 1.17 – 154.53 m³/min
Radni tlak: maks. 16 bara

Primjena

Za kakvoću zraka s niskim stupnjem održavanja ugradite ACT adsorber na aktivni ugljen kako biste uklonili ostatak uljnih para nakon primijenjenog sušenja zraka i postupaka predfiltracije.
Ovime se osigurava izuzetno visoka kakvoća komprimiranog zraka.


Za dobavu zraka na koju se možete osloniti

  • Količina preostalog ulja do 0.003 mg/m³. Znatno manje nego granica za klasu 1 prema ISO 8573-1.
  • Dugi životni vijek aktivnog ugljena - do 12.000 radnih sati uzvodno postavljenih kompresora zahvaljujući izdašnom dimenzioniranju i optimalnom protoku.
  • Visoko učinkovit rad koji proizlazi iz malog diferencijalnog tlaka zbog bogato dimenzioniranog ulaznog/izlaznog promjera cjevovoda.
  • Kontrola funkcija s indikatorom uljnih para ugrađena kao standard.
  • Snažno, zaštitno postolje.
  • Odobren prema direktivama o tlačnim posudama uz primjenu regulative AD2000.
  • KAESER-ova tehnologija komprimiranog zraka, jedno rješenje za sve.


Pribor

Preporučujemo da se KAESER FD ili KD filtar koristi iza ACT adsorbera s aktivnim ugljikom.


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Brochures:
ACT
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com