Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
  Filtracija
      KAESER FILTER do 14,2 m³/min
      Filtri od 18,5 m³/min
      Visokotlačni filtri visokog pritiska
      Adsorber na aktivni ugljen
      Separator tekućine
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

KAESEROVI visokotlačni filtri - pouzdani i efikasni

 

FILTRI KAESER

Filtri za komprimirani zrak s navojnim priključkom propusnosti do 14,2 m³/min

FILTRI KAESER  ključne su komponente u isporuci komprimiranog zraka svih klasa čistoće i skladu s ISO 8573-1 i obavljaju svoje dužnosti uz minimalni diferencijalni tlak.
Štoviše, njihov dizajn, koji omogućuje lako servisiranje, osigurava jednostavno i nesmetano otvaranje i zatvaranje kućišta filtra te brzu i čistu zamjenu uloška.

Filtri za komprimirani zrak s prirubničkim priključkom propusnosti do 330 m³/min

Za velike protoke komprimiranog zraka  Kaeser filtri s uloškom s prirubničkim priključkom. Veliki nazivni promjeri osiguravaju minimalni gubitak tlaka. Kao dodatna opcija, filtri su dostupni s automatskim ili elektroničkim odvodima za kondenzat.

Visokotlačni filtri visokog pritiska - izvedbe od nehrđajućega čelika do 45 bara

Za posebne visokotlačne primjene npr. proizvodnju PET boca. Visokotlačni KAESER filtri dostupni su za radne tlakove do 45 bara. Odlika visokotlačnih filtara su čvrsta kućišta od nehrđajućeg čelika. Dostupno je pet različitih stupnjeva elemenata filtra od predfiltra do filtra sa aktivnim ugljenom. KAESEROVI visokotlačni filtri mogu se također opremiti elektronski kontroliranim ECO-DRAIN odvodom kondenzata (PN63).

Adsorber sa aktivnim ugljenom

Za kakvoću zraka s niskim stupnjem održavanja ugradite ACT adsorber sa aktivnim ugljenom kako biste uklonili ostatak uljnih para nakon primjenjenog sušenja zraka i predfiltracijskih postupaka. Prednosti obuhvaćaju: Minimalna količina preostalog uljnog sadržaja do 0,003 mg/m³ (znatno manje nego što je granica za klasu 1 u sukladnosti sa ISO 8573-1), izuzetna zapremina i optimiziran protok znače da dugotrajni aktivni ugljen obično osigurava preko 10.000 sati rada.> Veliki upusti/ispusti također osiguravaju nizak diferencijalni tlak u cilju izuzetno učinkovitog funkcioniranja.

Separatori tekućine

KAESER separatori tekućine uklanjaju velike količine kondenzata kao i i veće čestične tvari iz komprimiranog zraka. Zahvaljujući svojim optimiranim elementima rotacije i razdvajanja mogu postići izuzetno stabilan stupanj separacije do 99% u svim svojim tipičnim područjima primjene (20 - 100 % svoje nominalne količine protoka). Ugrađuju se između kompresora i po potrebi rashladnog sušača što povećava učinkovitost i rezerve separatora tekućina. Stoga se potrebna tlačna točka rosišta može održavati čak i pri višim temperaturama okoline.

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Brochures:
KAESER FILTER
ACT
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com