Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
  Sušenje
      Rashladni sušači KRYOSEC
      Rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min
      Rashladni sušači SECOTEC od 17,0 m³/min
    Štedni rashladni sušač TH-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
      Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Funkcionalna shema za rashladne sušače serije TH i TI

 

1 Kombinirani zrak/zrak i zrak/
nix10 rashladno sredstvo izmjenjivač topline
2 separator kondenzata
3 ECO DRAIN
4 digitalni scroll (spiralni) kompresor
5 separator tekućine
6 kondenzator
7 rashladni sabirni spremnik
8 filtar/sušač
9 staklo za nadzor
10 ekspanzijski ventil
11 senzor ekspanzijskog ventila
12 upravljački ventil za učinkovitost
13 tlačni prekidač za visoki i niski tlak
nix10 i ventilator
14 ulazni/izlazni priključak za komprimirani 
nix10 zrak 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Detaljan pregled uštede energije
Brochures:
TG - TI
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com