Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
  Sušenje
      Rashladni sušači KRYOSEC
    Rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min
      Rashladni sušači SECOTEC od 17,0 m³/min
      Štedni rashladni sušač TH-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
      Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Rashladni sušači SECOTEC®

 

Tehnički podaci

Serija TA do TE 
Količina protoka zraka: 0,6 do 14,3 m³/min

SECOTEC

Rashladni sušači SECOTEC pouzdano uklanjaju vlagu iz komprimiranog zraka i pri tome minimiziraju potrošnju energije. Opremljeni su komponentama vrhunske kvalitete kako bi se osigurao dug i pouzdan servisni vijek. Kontrola ciklusa omogućuje značajne uštede energije.
Made in Germany: svi rashladni sušači SECOTEC izrađeni su u skladu s najvišim standardima kvalitete u tvornici tvrtke KAESER u Njemačkoj.

Kao i svi proizvodi tvrtke KAESER, sušači SECOTEC konstruirani su i izrađeni za maksimalnu pouzdanost. Širok raspon dostupnih modela omogućuje instaliranje najprikladnijeg sušača za gotovo svaku primjenu.

   Iznimna učinkovitost
Toplinska masa visokog kapaciteta hladi rashladni krug na temperaturu isklapanja i odvaja toplinu iz komprimiranog zraka koji protječe kroz izmjenjivač topline. Čim temperatura toplinske mase poraste na temperaturu uklapanja, pokreće se rashladni kompresor i ponovno je hladi. U usporedbi s necikličkim kontrolnim uređajima, ova karakteristika znatno smanjuje potrošnju struje.
   Štedi energiju: upravljanje SECOTEC
Cikličko upravljanje SECOTEC značajno smanjuje potrošnju energije u usporedbi s konvencionalnim sustavima sa stalnom regulacijom. Rashladni krug aktivira se samo onda kada je zaista potrebno hlađenje.
   Minimalan pad tlaka
Sušači serije SECOTEC osiguravaju minimalan pad tlaka i time dodatno štede energiju jer se smanjuje potreban maksimalni tlak.
   Bez predfiltra
Energetski štedljivim sušačima SECOTEC nije potreban predfiltar (s cjevovodom otpornim na koroziju). Time se postižu značajno niži troškovi ulaganja i održavanja, kao i manja razlika u tlaku.

______________________________________________________________________________________________

Rashladni sušač sadrži flourirani R-134a staklenički plin. Serija TA do TE i uključujući nju raspolažu hermetički zabrtvljenim krugom rashladnog sredstva.

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Jednostavno za održavanje
Učinak uštede energije
Brochure:
SECOTEC

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com