Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
  Sušenje
      Rashladni sušači KRYOSEC
      Rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min
      Rashladni sušači SECOTEC od 17,0 m³/min
      Štedni rashladni sušač TH-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
    Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Kako radi modul membranske sušilice

 

Vlažan komprimirani zrak teče u kućište modula gdje dolazi u kontakt s vlaknima membrane. Minimalna količina ovoga sada suhog komprimiranog zraka koristi se kao čisti zrak i usisava se prema gore oko vlakana te širi do atmosferskog tlaka. Rezultirajuće povećanje obujma povećava kapacitet zadržavanja vode u zraku. U kombinaciji s izborom membrane, različiti sadržaj vode u protoku čistog zraka i protoku zraka za sušenje (oba teku u suprotnim smjerovima) omogućuje molekulama vode - skoro isključivo - razlijevanje kroz stjenku vlakana. Tamo se nalaze posebni izlazi za osušeni komprimirani zrak i čisti zrak.

  1. Ulaz za komprimirani zrak
  2. Modul membranske sušilice
  3. Vanjsko kućnište
  4. Sapnica za čisti zrak
  5. Izlaz za čisti zrak
  6. Izlaz za komprimirani zrak

Funktion KMM Membrantrockner

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KMM – osam odlučujućih prednosti
Primjene membranske sušilice
Brochures:
KMM
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com