Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
  Sušenje
      Rashladni sušači KRYOSEC
      Rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min
      Rashladni sušači SECOTEC od 17,0 m³/min
      Štedni rashladni sušač TH-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
      Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
    Hybritec sušači
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Funkcionalna shema Hybritec sustava

 

1 Izmjenjivač topline zrak / zrak
2 Izmjenjivač topline rashladno sredstvo / zrak
3 Rashladni kompresor
4 Sustav odvajanja kondenzata s
nix10 automatskom odvodnjom kondenzata
5 Mikrofiltar s odvodom kondenzata
6 Preklopni ventil
7 Difuzor protoka
8 Sloj sušila: Sušenje
9 Difuzor na izlazu
10 Filtar čestica
11 Regenerativno puhalo
12 Sloj sušila: Regeneracija
13 Regenerativni grijač zraka
14 Regenerativni ulaz zraka
15 Regenerativni izlaz zraka
nix10 Premosna linija

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
HYBRITEC - dvostruka učinkovitost
Brochures:
Hybritec
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com