Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
  Sušenje
      Rashladni sušači KRYOSEC
      Rashladni sušači SECOTEC do 14,3 m³/min
      Rashladni sušači SECOTEC od 17,0 m³/min
      Štedni rashladni sušač TH-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
      Membranski sušači
    Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Način rada

 

Predfiltar uklanja krute čestice (> 0,01 µm) i ostatak ulja iz zraka koji se treba sušiti. Zrak zatim kroz ulazni ventil i donji difuzor teče u jedan od dva spremnika za sredstvo za sušenje. Sredstvo za sušenje zahvaća vlagu puštajući da suhi komprimirani zrak izađe iz spremnika putem gornjeg difuzora. Glavni tok suhog komprimiranog zraka zatim konačno dolazi do mreže komprimiranog zraka putem kontrolnog ventila i nizvodni filtar za prašinu. Manji dio suhog komprimiranog zraka se kao čisti zrak odvodi putem kontrolnog ventila i alternativno regenerira sredstvo u spremniku koji se trenutno ne koristi.

  1. Predfiltar
  2. Ulazni ventil
  3. Spremnik za sredstvo za sušenje
  4. Kontrolni ventil, regulacijski ventil (nije vidljiv)
  5. Spremnik za sredstvo za sušenje
  6. Filtar za prašinu

Funktionsweise

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Mali adsorpcioni sušač
Kompaktni i veliki adsorpcijski sušači
Uštedite energiju s ECO CONTROL
Primjena
Brochures:
DC
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com