Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
  Tehnologija obrade kondenzata
    Condensate drains
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Glavna komponenta sustava

 

Visokokvalitetni, pouzdani odvodi kondenzata glavna su komponenta svakog sustava komprimiranog zraka u kojem se koriste kompresori i oprema za obradu vrhunske kvalitete. Također bi se morali jednostavno integrirati u čitavi sustav tako da upravljačke jedinice kompresora (Sigma Control) i glavni upravljački sustav (Sigma Air Manager) odmah mogu reagirati na njihove signale i time poboljšati pouzdanost i učinkovitost sustava.

ecodrain_text.jpg

Sva sabirna mjesta moraju biti opremljena pouzdanim uređajima za odvodnju kondenzata. Najbolji rezultati postižu se elektronički upravljanim odvodom kondenzata.

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
Brochures:
ECO DRAIN
Compressed air treatment

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com