Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  OILFREE.AIR
  Klipni kompresori
Postrojenje za pripremu zraka
    Sušenje
    Filtracija
    Sustavi za punjenje glavnog dovoda zraka DHS
    Spremnici za zrak
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Puhala
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni dijelovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
  Industry 4.0
 
  

Postrojenje za pripremu zraka

 

Ovisno o primjeni ili industriji trebat ćete suh, čist ili čak i sterilan komprimirani zrak. S tvrtkom KAESER dobit ćete kvalitetu zraka s razinom onečišćenja koja se djelomično nalazi ispod granica otkrivanja.

Kakova je najbolja priprema zraka za Vaše potrebe? Za detaljnije informacije odaberite željeni tip uređaja na lijevoj strani ili se za savjet obratite nekom od naših stručnjaka.

Sušenje

Atmosferski zrak usisan u kompresor mješavina je plinova koja uvijek sadrži vodenu paru. Međutim, količina vodene pare koju zrak može prenositi mijenja se i većinom je ovisna o temperaturi. Kako temperatura zraka raste - do čega dolazi tijekom kompresije - tako raste i sposobnost zraka za zadržavanje vlage. S hlađenjem zraka smanjuje se i kapacitet zadržavanja vlage što uzrokuje kondenziranje vodene pare. Taj kondenzat se zatim uklanja u centrifugalnom separatoru ili spremniku za zrak iza kompresora. Zrak čak i tada može biti potpuno zasićen vodenom parom. Zbog toga se daljnjim hlađenjem zraka značajne količine kondenzata mogu akumulirati u cijevima za distribuciju zraka i točkama oduzimanja. Ispad sustava, zastoj proizvodnje i skupo servisiranje te popravljanje su stoga neizbježni bez dodatnog sušenja zraka.

Filtriranje

Kompresor prosječno usiše do 190 milijuna čestica prljavštine, ugljikovodika, virusa i bakterija sa svakim kubičnim metrom atmosferskog zraka. Sam kompresor može ukloniti samo veće čestice prljavštine, a većina štetnih tvari ostaje u komprimiranom zraku. To znači da je za većinu aplikacija potrebna brižljiva priprema zraka. Čist, kvalitetan komprimirani zrak povećava trajnost pneumatskog alata, osigurava vrhunske performanse pneumatskih strojeva i kontrolnih sustava te cijevi i ventile oslobađa od štetnih tvari. Stoga ne smanjuje samo troškove servisiranja, održavanja i popravljanja nego i početne investicijske troškove

Skladištenje komprimiranog zraka

Zbog svojeg kapaciteta skladištenja i privremenog spremanja, spremnik za zrak igra ključnu ulogu u instalaciji komprimiranog zraka: Pruža kapacitet tijekom razdoblja vršnih potreba i često se koristi za odvajanje kondenzata iz komprimiranog zraka. Zbog toga je za spremnik važno da bude pravilno dimenzioniran za specifični sustav, otporan na koroziju i da ima duge intervale provjera. Spremnici za zrak tvrtke KESER ispunjavaju sve ove zahtjeve.

Sustavi za punjenje zračne mreže

Sustavi za pripremu komprimiranog zraka konstruirani su za određeni omjer protoka zraka koji se potiskuje nasuprot stlačenom zraku u mreži za distribuciju zraka ukoliko sustav radi pod punim opterećenjem. Ukoliko ovoga otpora međutim nema, primjerice tijekom razdoblja niskog opterećenja ili mirovanja, može se dogoditi da sušilice i filtri budu podložni neočekivanom porastu protoka zraka do kojeg dolazi prilikom ponovnog pokretanja sustava. Tu pojavu sprečavaju sustavi za punjenje zračne mreže. Ne osiguravaju samo konzistentnu kakvoću komprimiranog zraka nego i povećavaju pouzdanost sustava te značajno produljuju životni vijek opreme za pripremu zraka.

Tehnologija obrade kondenzata

Kondenzat je neizbježan rezultat kompresije zraka. To je kemijski agresivna tekućina koja se uglavnom sastoji od vode, ali sadrži i čestice ulja i prljavštine (primjerice hrđu). Ako se ne ispušta redovito na svim sabirnim točkama, može uslijed korozije uzrokovati prekid rada i ozbiljna oštećenja sustava za komprimirani zrak. Iskustva pokazuju da ispusti s kontroliranim protokom s vremenom postaju nepouzdani, dok vremenski kontrolirani ispusti mogu biti izvor znatnih gubitaka zraka. ECO DRAIN, koji se oslanja na elektroničku detekciju razine kondenzata, nudi savršeno rješenje. Ispuštač kondenzata ECO DRAIN
Kondenzat je neizbježan rezultat kompresije zraka. To je kemijski agresivna tekućina koja se uglavnom sastoji od vode, ali sadrži i čestice ulja i prljavštine. Ako se neobrađena ispusti u okoliš, ta kombinacija tvari može uzrokovati ozbiljna zagađenja. Zakoni o zaštiti voda propisuju da se onečišćena voda mora obraditi da bi se postigle propisane razine sigurnosti glede čistoće. Sustavi za obradu kondenzata AQUAMAT tvrtke KAESER KOMPRESSOREN čine upravo to: održavaju razinu štetnih tvari strogo unutar zakonskih granica (primjerice, maksimalno 10 ili 20 mg/l za ugljikovodike).

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov kovčeg za alat
Employment Opportunities
Informacijski materijal

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com