Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Prijedlozi nacrta
Toolbox
    Konverzija
    Kondenzat
    Iskorištenje topline
  Pad tlaka
    Propuštanje
    Veličina spremnika za zrak
    Standard kubik metar
    Procjena potreba za zrakom
 
  Izračun nominalnog unutarnjeg promjera cijevi 
Molimo vas da za označavanje decimalnog mjesta koristite decimalnu točku, a ne zarez!
Plavo označeni redovi sadržavaju rezultate.
Izračun važi za glatke cijevi.


SI - jedinice
US - jedinice

Protok V m³/min
Max. pad tlaka Δp bar
Nominalna dužina cjevovoda L m 
Apsolutni radni tlak p bar(a)
Nominalni unutarnji promjer cjevovoda Id mm
Izračun pada tlaka
Izračun nominalne dužine cijevi
 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov kovčeg za alat
Employment Opportunities
Informacijski materijal

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com