Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Prijedlozi nacrta
Toolbox
    Konverzija
    Kondenzat
    Iskorištenje topline
  Pad tlaka
    Propuštanje
    Veličina spremnika za zrak
    Standard kubik metar
    Procjena potreba za zrakom
 
  Izračun pada tlaka 
Molimo vas da za označavanje decimalnog mjesta koristite decimalnu točku, a ne zarez!
Plavo označeni redovi sadržavaju rezultate.
Izračun važi za glatke cijevi.


SI - jedinice
US - jedinice

Protok V m³/min
Nominalna dužina cjevovoda L m
Nominalni unutarnji promjer cjevovoda Id mm
Apsolutni radni tlak p bar
Pad tlaka  Δp bar

Nominalna dužina cjevovoda je izračunata zbrajanjem ravnih dijelova cjevovoda i ekvivalentne dužine svakog spoja ili fitinga.

Ekvivalentne dužine spojeva i fitinga se mogu izračunati prema tablici ili jednostavno procijeniti kao 60% ravnog cjevovoda t.j. ukupna dužina = ukupna dužina ravnog cjevovoda x 1,6.


  Izračun ekvivalentne dužine cjevovoda 
SI - jedinice
US - jedinice

Promjer cijevi   DN
    ekvivalentna dužina[m] broj
Koljeno 0
Koljeno R=2d 0
Koljeno R=d 0
T-komad prolaz 0
T-komad račva 0
Ventil sa sjedištem 0
Leptirasti / kuglasti ventil 0
Nepovratni ventil 0
Redukcija (DN):    0 0
 
Ekvivalentne dužine spojeva i fitinga:  m
Izračun nominalne dužine cijevi
Izračun nominalnog unutarnjeg promjera cijevi
 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov kovčeg za alat
Employment Opportunities
Informacijski materijal

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com