Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Prijedlozi nacrta
Toolbox
    Konverzija
    Kondenzat
    Iskorištenje topline
    Pad tlaka
    Propuštanje
    Veličina spremnika za zrak
  Standard kubik metar
    Procjena potreba za zrakom
 
  Preračunavanje Standard kubnog metra 

Molimo Vas da za označavanje decimalnog mjesta koristite decimalnu točku, a ne zarez!Standardni volumen je izračunat na osnovu standardnih uvjeta:

pri tlaku od 101.325 kPa ( 760 Torr ) i
DIN 1343 : pri temperaturi od 273.15K ( 0°C)
ISO 2533 : pri temperaturi od 288.15K (15°C)

Standardni uvjeti prema DIN 1343 Stvarne vrijednosti
Standardni volumen  m³   Volumen Relativna vlažnost   %
   scf      
   kg      
Relativna vlažnost 0 %
Temperatura 0 °C / 32 °F
Tlak 101.325 kPa
14.696 psia
Standardni uvjeti prema ISO 2533   Tlak  kPa  Temperatura  °C
Standardni volumen  m³      mbar    K
   scf      psia    °F
   kg      at  
Relativna vlažnost 0 %      atm  
Temperatura 15 °C / 59 °F      mm vodeni stupac  
Tlak 101.325 kPa
14.696 psia
     Torr Tlak vodene pare   mbar(a)‎
 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov kovčeg za alat
Employment Opportunities
Informacijski materijal

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
Zaštita podataka, Kaeser Kompressoren d.o.o , info.croatia@kaeser.com